Výtopna Filisur

Výtopna Filisur

Model výtopny s otevíracími dveřmi. Koleje uvnitř jsou zapuštěné, uvnitř je motážní šachta.

Stavba je umístěna na železobetonovém základu.