OSVĚTLENÍ NÁDRAŽÍ. Zásady při budování osvětlení kolejiště.

OSVĚTLENÍ NÁDRAŽÍ. Zásady při budování osvětlení kolejiště.

Popis

Osvětlení zahradního kolejiště je z hlediska celkového vizuálního dojmu poměrně náročná záležitost. V první řadě se rozhodneme jaké světelné zdroje budeme používat. Můžeme volit mezi miniaturními žárovkami a LED diodami. Každá kategorie má svoje výhody a nevýhody. Žárovky mají svoji výhodu v dobrém rozptýlení světla a realistické barvě. Nevýhodou je větší spotřeba elektrické energie a možnost závady v přechodu objímka – žárovka. Zejména v zimě se žárovky samovolně povolí díky roztažnosti, resp. smršťování objímky a patice žárovky. U LED osvětlení jsou vývody diody připájeny, mají menší rozměry, barvu světla můžeme volit bílou, nebo teplou bílou a spotřeba el. energie je podstatně nižší. Musíme ale použít stabilizovaný zdroj, což je finančně trochu náročnější. Vyrábějí se diody s úhlem kužele světla  120° , což je pro osvětlení na kolejišti dostačující.

Důležitá je také intenzita osvětlení. Kolejiště nesmí být přesvícené tak, aby nádraží osvětlovalo půlku zahrady. Rovněž světlo z oken musí působit měkce, aby neosvětlovalo okolí. Nejlépe je podívat se, jak jsou osvětlená skutečná nádraží v noci. Uvědomme si, že se na modelové nádraží díváme z výšky, jako by jsme se dívali na skutečné nádraží z výšky 40 m. Rušivě působí i přesvícené osobní vagóny i ostrá světla lokomotiv.

Pozornost je nutno věnovat i rozvodům elektrického proudu na kolejišti. Nejlépe je použít vodiče z plného drátu o průřezu 0,07 mm, zdroj umístit do nějakého objektu a odbočovací svorkovnice mít pohodlně přístupné pro možnost proměření v případě závady. Vodiče doporučuji vést v zemi v elektroinstalačních trubkách. Uchráníte je tak před nenechavými kunami a jinými škůdci, kteří se v porcování kabelů přímo vyžívají. Navíc budete mít možnost přidání dalšího vodič v případě rozšiřování kolejiště. 

Zdroj osvětlení by měl být oddělen od napájení kolejí jednak pro případ závady, ale i proudovému zatížení zdroje.