Stavba tunelu z betonových prefabrikátů.

Stavba tunelu z betonových prefabrikátů.

Postup stavby.

Ideový tvůrce, koordinátor stavby, hlavní stavebník a investor – Ing.Jaromír – PRAHA -CZ

Asistent pro územní rozhodnutí,výkup pozemku a šéf logistiky – manželka

Ceritifikované odborné profese –  ASYmodel

Zástupci pro tisk a CNN – vnučky

Délka tunelu 2 m , vnitřní výška portálu 330 mm, poloměr R3, stěny tunelu z betonových prefabrikátů 400 x 200 x 100 mm, železobetonový základ s ocelovým vedením pro koleje.

Elektronika smyčky – Masoth.

Popis