PLATFORM BUILDING - STAVBA NÁSTUPIŠTĚ - BAHNSTEIGBAU

Stavbu nástupiště zahájíme slepenim dlažby vrchní stranou na stůl - výkres je zrcadlový.
Při lepení dlažby zhotovíme otvory pro lampy a přívodní kabely osvětlení budov. Otvory před betonováním
vyplníme například polystyrenovými zátkami. Kostky lepíme již podložené folii, aby jsme nemuseli se slepenou deskou manipulovat.
Nalepíme i obrubníky, celou stavbu zajistíme příložkami. Ocelový rám zhotovíme na každé straně asi o 2 mm menší.
Rám je z pásové oceli 20 x 4 mm, větší plochy 25 x 4mm. Výztuhy zhotovíme z drátu 5 mm. Vnější části rámu opatříme antikorozním nátěrem.
Rám přilepíme z vnitřní strany k dlažbě lepidlem Soudal 60A, po zaschnutí naneseme na vnitřní část dlažby asi 1 mm silnou vrstvu flexibilního lepidla na dlažbu.
Do měkkého lepidla betonujeme betonem alespoň 30 MPa.Beton mícháme podle návodu, nesmí být tekutý, aby nezatekl pod dlažbu.
Po vytvrzení betonu obrátíme desku a vyspárujeme.
Místo pro nástupiště zhutníme a vyrovnáme vrstvou asi 10 mmm kopaného písku. Takto zhotovené nástupiště je plně pochůzné.
Rada: Čtěte návody na použitých stavebních hmotách!
Pokud stavíte nástupiště z více dílů, doporučuji do rámů zavařit kolíky. Nástupiště bude stabilnější a bude se lépe instalovat.


bahnsteigbau

bahnsteigbau

Hustota výztuh a připravené otvory pro lampy u úzkého nástupiště

bahnsteigbau
TOPlist