tunnelportal

Tunnel portals to adhere. Tunelové portály ke slepení. Tunnelportale zu kleben.

ID View Description
10 11 Tunnel stonemodel k-01a TUNNEL PORTAL ONE-TRACK CURVED, BREADTH 180 mm, HIGHT 215 mm .
TUNELOVÝ PORTÁL PRO JEDNU KOLEJ Do ZATÁČKY, ŠÍŘKA 180 mm, VÝŠKA 215 mm .
TUNNELPORTAL EINGLEISIG FÜR DIE KURVE, BREIT 180 mm,HOHE 215 mm.
10 12 Tunnel portal nature sandstone k - 01b TUNNEL PORTAL ONE TRACK, BREADTH 275 mm, HIGHT 235 mm .
TUNELOVÝ PORTÁL PRO DVĚ KOLEJE, ŠÍŘKA 275 mm, VÝŠKA 235 mm .
TUNNELPORTAL ZWEIGLEISIG, BREIT 275 mm,HOHE 235 mm.
10 13 Garden railways tunnel portal k - 01c TUNNEL PORTAL ONE-TRACK, BREADTH 150 mm, HIGHT 215 mm .
TUNELOVÝ PORTÁL PRO JEDNU KOLEJ , ŠÍŘKA 150 mm, VÝŠKA 204 mm .
TUNNELPORTAL EINGLEISIG, BREIT 150 mm,HOHE 204 mm.
10 14 Tunnel portal model k - 01r TUNNEL PORTAL ONE-TRACK, BREADTH 210 mm, HIGHT 320 mm .
TUNELOVÝ PORTÁL PRO JEDNU KOLEJ , ŠÍŘKA 210 mm, VÝŠKA 320 mm .
TUNNELPORTAL EINGLEISIG, BREIT 210 mm,HOHE 320 mm.
10 15 Railmodel tunnels TUNNEL PORTAL ONE-TRACK, BREADTH 240 mm, HIGHT 300 mm .
TUNELOVÝ PORTÁL PRO JEDNU KOLEJ , ŠÍŘKA 240 mm, VÝŠKA 300 mm .
TUNNELPORTAL EINGLEISIG, BREIT 240 mm,HOHE 300 mm. APLIKATION
10 16 zahradní železnice tunelportal TUNNEL PORTAL STRAIGHT TRACK, I SCALE WITH BUTTRESS WALL .
TUNELOVÝ PORTÁL PRO ROVNOU KOLEJ MĚŘÍTKO I S OPĚRNOU ZDÍ.
TUNNELPORTAL FÜR GERADE GLEISE SPUR I MIT STÜTZMAUERN.
XX xx Railmodel tunnels Tunnel tube manufacture on order.
Tunelový tubus zhotovíme na objednávku.
Tunnelröhre herstellen wir auf Bestellung.

TUNNEL PORTALS MADE TO ORDER
TUNELOVÉ PORTÁLY ZHOTOVENÉ NA OBJEDNÁVKU
TUNNELPORTALE AUF BESTELLUNG


tunelový portál

tunelový portál

tunelový portál
TOPlist