headline

Steel bridges G scale - Ocelové mosty G - Stahlbrücke G Spur

Finished steel bridges. - Hotové ocelové mosty. - Fertige Stahlbrücken.

Welded steel bridges with zinc corrosion protection.
Steel bridges can be ordered in length and color that you need for your tracks: Art.No. - Length / color. Eg. Bridge Art.No.: 30 01 - 1300mm/black.

Svařované ocelové mosty s protikorozní zinkovou ochranou.
Ocelové mosty si můžete objednat v potřebné délce a barvě: Art.No. - délka / barva. Například- most Art.No.: 30 01 - 1300mm/černý.

Geschweißte Stahlbrücken mit Zink-Metallisierung. Zink Schutz.
Stahlbrücken in der gewünschten Länge und Farbe bestellt werden kann. Art.Nr. - Länge / Farbe. Zum Beispiel, Brücke Art.Nr.: 30 01 - 1300mm/schwarz.

Bridges - completed products (pillars can be completed with our kits)

Mosty lze doplnit pískovcovými pilíři z kategorie stavebnice

Brücken können Sie mit Sandstein-Säulen, an der Seite Kit komplementieren.

Art.No. View Description
30 01 Bridge steel garden railways 500mm Box girder steel bridge - primary lenght 500 mm
with two pillars of sandstone
Dimension:
Most ze skříňových nosníků, základní délka 0,5m
je dodáván se dvěma pilíři.
Rozměry:

Kastenträgerbrücke Grundlänge Länge von 0,5m mit zwei Sandsteinpfleiren.

30 03 Garden railways bridge steel 250mm Box girder steel bridge - primary lenght 250 mm
with two pillars of sandstone with an angle change it is possible to create a curved bridge R1..
Most ze skříňových nosníků, základní délka 0,25m,je dodáván se dvěma pilíři.Podle potřeby lze mosty spojit do zatáčky most do zatáčky R1..
30 04 Bridge steel garden railways 400mm Box girder steel bridge - primary lenght 400 mm
DETAIL:
Dimension:
Most ze skříňových nosníků, základní délka 0,4m

Rozměry:
Kastenträgerbrücke grundlegende Länge von 0,4m

Abmessung:
30 02 Steel bridge model 1000 mm Box girder steel bridge - primary lenght 1000 mm, with two pillars of sandstone. Dimension: Length of bridges according to your needs. Customer bridge
Most ze skříňových nosníků, základní délka 1 m je dodáván se dvěma pilíři.
Rozměry:
Mosty zhotovíme v délce dle Vaší potřeby.
Most na zakázku
31 01 025 Bridge garden railways model 250 mm U profile steel bridge - lenght 250 mm with two pillars of sandstone
needs to be filled with chippings so it could be used to make gradient.DETAIL:
Ocelový most profilu U, délka 250 mm.U profil vyplníme kamennou drtí.Tím lze dosáhnout stoupání kolejí.
31 01 060 Garden railways steel bridge 600 mm U profile steel bridge - primary lenght 600 mm with two pillars of sandstone
needs to be filled with chippings so it could be used to make gradient.
DETAIL:
Ocelový most profilu U, základní délka 600 mm.U profil vyplníme kamennou drtí.Tím lze dosáhnout stoupání kolejí.
32 01 Garden railways steel bridge 1 m Lattice Bridge - primary lenght 1000 mm,short of pillars
Dimension:
Příhradový most, základní délka 1m
je dodáván bez pilířů. Rozměry:
32 02 Garden railways steel bridge 1 m Truss one track Bridge - primary lenght 1000 mm,short of pillars
Dimension:
Příhradový most, základní délka 1m
je dodáván bez pilířů. Rozměry:
32 21  railway steel bridge 2 track Truss two track Bridge - primary lenght 1000 mm,short of pillars
Dimension:
DETAIL:
Dvojkolejný příhradový most, základní délka 1m
je dodáván bez pilířů.
Rozměry:
32 22 Truss two track Bridge - primary lenght 1000 mm,short of pillars
Dimension:
Dvojkolejný příhradový most, základní délka 1m
je dodáván bez pilířů. Rozměry:
32 03 Steel bridge model Truss bridge - primary lenght 700 mm,short of pillars
Dimension:
jednokolejný příhradový most, základní délka 700 mm
je dodáván bez pilířů. Rozměry:
33 01 Steel bridge model 800 mm Steel web-plate bridge - primary lenght 800 mm
short of pillars Dimension:
more pictures could be found in: Details
Most z plnostěnných nosníků, základní délka 0,8m
je dodáván bez pilířů.

Rozměry:
více obrázků naleznete na: Detail
33 22 Steel bridge model Steel web-plate two track Bridge - primary lenght 1400 mm,short of pillars
DETAIL:
Dvojkolejný most z plnostěnných nosníků, základní délka 1400 m
je dodáván bez pilířů.

Zweigleisige Brücke, grundlegende Länge von 1400 m kommt ohne Pfeiler.
34 01 Steel bridge model Jednokolejný obloukový ocelový most z I profilů.
35 21 Steel bridge model Twoo track truss steel Bridge, 2 m lenght.
Dvoukolejný příhradový obloukový ocelový most, délka 2 m .
Zwei Gleise Fachwerkbrücke 2 m Lang.
35 01 Steel bridge model Truss bridge 3,9 m lenght.Customer bridge 1,6m.
Jednokolejný příhradový obloukový ocelový most, délka 3,9 m.
Příhradový most 1,6m.
Einegleise Fachwerkbrücke 3,9 m Lang.
Bestellungsbrücke 1,6m.
36 01 Steel bridge model Steel arch bridge 1,6 m lenght.
Jednokolejný obloukový ocelový most, délka 1,6 m.
Einegleise Bogenbrücke 1,6 m Lang.
Detail:
32 04 Steel bridge model Truss one track bridge 1,1 m lenght.
Jednokolejný příhradový ocelový most, délka 1,1 m.
Einegleise Fachwerkbrücke 1,1 m Lang.
Detail:
37 01 Steel bridge model Steel,railing L profile With zinc corrosion protection, length 300 mm..
Ocelový, pozinkovaný L profil se zábradlím, délka 300 mm.
Stahl, verzinkt L-Profil mit einem Geländer, Länge 300 mm.
Aplication:
37 02 Steel bridge model Steel,railing L profile With zinc corrosion protection, length 600 mm..
Ocelový, pozinkovaný L profil se zábradlím, délka 600 mm.
Stahl, verzinkt L-Profil mit einem Geländer, Länge 600 mm.
TOPlist